Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy tysiące metrów kwadratowych dachów.
Stawiamy na wysoką jakość wykonywanych prac. Oferujemy także fachowe doradztwo.

Utylizacja azbestu

Azbest wykorzystywany w naszych domach jest źródłem emisji szkodliwych włókien! Zostało potwierdzone, że eternit może powodować nowotwory!

Nasza firma specjalizuje się od 10 lat m.in. w utylizacji i usuwaniu eternitu szkodliwego dla ludzkiego zdrowia. Zapewniamy solidność, fachowość i terminowość usług. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z porad naszych specjalistów.

Zakres naszych usług obejmuje:

  • Przygotowanie oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest.
  • Dokonywanie pomiarów pyłu azbestowego przed i po wykonaniu prac.
  • Zgłoszenie prac w kontakcie z azbestem do odpowiednich instytucji w danym rejonie.
  • Demontaż, transport oraz utylizację azbestu.
  • Całkowite przejęcie odpowiedzialności za odpady od chwili ich przejęcia, aż do momentu zakończenia procesu ich wykorzystania bądź utylizacji.
  • Wystawienie odpowiednich dokumentów po wykonanych pracach

Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, jest zobowiązany do dokonania inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury, którego wynik ujmuje się w formie informacji. Inwentaryzację przeprowadza się w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, tj. 29.11.2003 roku. Osoby fizyczne przedkładają informację wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi, pozostałe podmioty informację przekazują wojewodzie. Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do 31 stycznia każdego roku (§7 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji i urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest).

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządcza nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli stanu tych wyrobów. Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Ocenę przekazuje się organowi nadzoru budowlanego, w terminie 30 dni od daty sporządzenia oceny. Pierwszej kontroli należy dokonać w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia, tj. 06.05.2004 roku.

W wyniku oceny dokonuje się:

  • wymiany lub niezwłocznej wymiany - I stopień pilności,
  • ponownej oceny w czasie do 1 roku - II stopień pilności,
  • ponownej oceny w czasie do 5 lat - III stopień pilności.

(§7 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest).

Nasi dostawcy

Blachstal Borga Creaton Ecoterm Euronit Europanels Fakro FCB Florian GAF Gamrat Icopal Jarocin Jopek Okpol Pruszyński Roben Werner